அவள் ரென், தன் படுக்கையறையில் சுயநினைவு இல்லாமல் தனியாக இருக்கும் ஒரு பெண்ணின் புகைப்படங்கள்